Home

REVISTA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI POLITICI SOCIALE

The Public Administration and Social Policies Review

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD
“Vasile Goldiș” Western University of Arad

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE, POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
The Faculty of Humanities, Political and Administrative Sciences

A Biannual Professional Journal
ISSN (print) 2067-1695
ISSN (online) 2344-4940
ISSN-L 2067-1695