ETICA PRINCIPIU – ABORDAREA DEONTOLOGICĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

ETICA PRINCIPIU – ABORDAREA DEONTOLOGICĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂETHICS AS PRINCIPLE – DEONTHOLOGICAL APPROACH IN PUBLIC ADMINISTRATIONOana MATEICatedra de Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şiAdministrative, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din AradTel: 0040-257-282324E-mail: oanamatei@yahoo.comABSTRACTKant’s opinion started from the idea that, as long as every person has a rational will, he can have […]

Read More

LEGILE ADMINISTRATIVE ROMÂNEŞTI DIN PERIOADA INTERBELICĂ

LEGILE ADMINISTRATIVE ROMÂNEŞTI DIN PERIOADA INTERBELICĂTHE ROMANIAN ADMINISTRATIVE LAWS IN THE INTERWAR PERIODCristian BENŢECatedra de Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şiAdministrative, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din AradTel: 0040-257-282324E-mail: cbente13@yahoo.comABSTRACTAfter the ending of the First World War, the new created Romanian state was confronted with multiple problems. One of the most […]

Read More

AGENDA LISABONA (1999-2004)

AGENDA LISABONA (1999-2004)LISABON STRATEGY (1999-2004)Claudiu PORUMBĂCEANCatedra de Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şiAdministrative, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din AradTel: 0040-257-282324E-mail: claudiupp@yahoo.comABSTRACTNowadays, the European Union has to face serious difficulties and controversies regarding its spreading dimension. In May 2004 something unprecedented happened: the European Union expended itself accepting ten new member […]

Read More

STRUCTURĂRI ŞI RESTRUCTURĂRI TERITORIAL-ADMINISTRATIVE ÎN NV ROMÂNIEI: PROIECTE, DISPUTE ŞI REALIZĂRI ÎN SECOLUL XX (STUDIU DOCUMENTAR: PARTEAI – JUDEŢUL SĂLAJ)

STRUCTURĂRI ŞI RESTRUCTURĂRI TERITORIAL-ADMINISTRATIVE ÎN NV ROMÂNIEI: PROIECTE, DISPUTE ŞI REALIZĂRI ÎN SECOLUL XX (STUDIU DOCUMENTAR: PARTEAI – JUDEŢUL SĂLAJ)TERRITORIAL AND ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND REORGANIZATION IN THE NORTH WESTERN ROMANIA (CASE STUDY – PART ONE – SĂLAJ COUNTY)Cornel GRADUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din AradFacultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative,Tel: 0040-257-282324E-mail: cornel_grad@yahoo.frABSTRACTThis paper tries […]

Read More

INTEGRARE / DEZINTEGRARE CULTURALĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ A ABSOLVENŢILOR DE LICEU

INTEGRARE / DEZINTEGRARE CULTURALĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ A ABSOLVENŢILOR DE LICEUCULTURAL AND EDUCATIONAL INTEGRATION/DISINTEGRATION OF THE HIGH SCHOOL GRADUATESRegis ROMANCatedra de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea de Vest „Vaile Goldiş” din AradFacultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi AdministrativeTel: 0040-257-282324E.mail: regis_roman@yahoo.comABSTRACTThis paper presents a quantitative research study among high school graduates. The survey was made during the […]

Read More

ARHIVELE NAŢIONALE ŞI ECONOMIA DE PIAŢĂ

ARHIVELE NAŢIONALE ŞI ECONOMIA DE PIAŢĂTHE NATIONAL ARCHIVES AND THE MARKET ECONOMYClaudiu PORUMBĂCEANCatedra de Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şiAdministrative, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din AradTel: 0040-257-282324E-mail: claudiupp@yahoo.comABSTRACTThe paper tries to analyze a few aspects of the transformations that took place inside the Romanian administrative system, including the National Archive […]

Read More

PERSOANELE VÂRSTNICE

PERSOANELE VÂRSTNICEELDER PEOPLEDorin BĂTRÎNFacultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” dinAradABSTRACTAgeing process has a socio-psycho-medical dimension, the differencies between elder people being more pronounced than the diffrencies between young people. This particularity is due to the elder people’s habits, to their professional experience, to their life experience, to their reaction […]

Read More