LEADERSHIP-UL ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR PUBLICE

LEADERSHIP-UL ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR PUBLICE
THE LEADERSHIP WITHIN PUBLIC ORGANIZATIONS

Cristian BENŢE
Catedra de Ştiinţe Sociale şi Politice, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi
Administrative, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Tel: 0040-257-282324
E-mail: cbente13@yahoo.com

ABSTRACT
The main purpose of this article is to demonstrate the important role played by leadership in the management of public organizations. Organizational culture can help to the clarification of many phenomena that appear in the organizations, can operate as brake or incentive for organizational effectiveness and the leadership play the main role in the creation and the development of organizational culture.
Key words: public organizations, leadership, management, incentive, brake

Citeste articolul